Kjell Utne

Daglig leder

905 11 165

_______________________________________

Lars Utne

Nestleder

900 20 525

_______________________________________

Glenn Dahl

Befrakter (Container)

404 61 942

_______________________________________

Ole H. Jeksrud

Befrakter (Container)

913 39 711

_______________________________________

Håkan Stenqvist

Befrakter

482 01 005

_______________________________________

Ole A Sigvartsen

Befrakter

484 01 505

_______________________________________

Gøran Holm

Befrakter

958 93 666

_______________________________________

Frank Bergvatn

Befrakter

414 31 589

_______________________________________

Stellan Karlsson

Befrakter

958 64 144

_______________________________________

Heidi Simensen

Fakturering

468 15 268

_______________________________________

Nina F. Jacobsen

Fakturering

406 45 152

_______________________________________

Tobias Hurrød

Fakturering

402 02 310

_______________________

Trude Andersen

Trafikkledelse

416 40 442

_______________________________________

Ole Fredrik Graarud

Terminalen

930 18 057

_______________________________________

Julie Strømnes

Kontormedarbeider

975 37 873

_______________________________

Olav Rangø

Verksmester

901 09 439

_______________________________________

Hilde Leira

Lønn/kreditor-regnskap

952 81 021

_______________________________________

Stein Haugen

Regnskapssjef/kundeinnfordring/IT/HMS-koordinator

911 75 744

_______________________________________